#Over

 IKenmedia.net helpt je op weg met jouw ontdekkingstocht in een wereld van apps, websites, lesmaterialen en tools die je kunt inzetten om je onderwijs te verrijken! Laat jouw leerlingen, je kids thuis of jezelf aan de slag gaan met belangrijke digitale vaardigheden en hun talenten ontdekken!

De onderdelen ‘#DOET’ en ‘#ONTDEKT’ richten zich voornamelijk op de ontwikkeling van digitale vaardigheden van jou en je leerlingen. Het onderdeel ‘#KLAAR’ laat digitale vaardigheden integreren aan de hand van een interessante klaaropdracht. De leerlingen gebruiken hierbij bijvoorbeeld hun zoekkunsten om de juiste filmpjes en voorbeelden te vinden. Van alle drie de onderdelen geldt dat ze een hoog ontdekkend gehalte hebben. Het zijn geen voorgekauwde lesmaterialen, maar ze moeten je uitdagen tot het gaan uitproberen van een app, website of klaaropdracht. Voor alle drie de onderdelen geldt dan ook dat ze ook bij een BSO, thuis en soms zelfs onderweg prima ontdekt kunnen worden! #Geenprobleem!

In de toekomst gaan er meer materialen bij komen. De materialen en meer inspiratie worden ook via het social media account van IKenmedia.net gedeeld. De website bevat alle zelfgemaakte lesmaterialen die je kunt downloaden of bekijken . Daarna is het aan jou om te bedenken hoe en waar je ze gaat inzetten.

Oh ja, IKenmedia.net is een leuke hobby voor mij en blijft dan ook gratis! Of Google of een andere instantie moet mij bellen voor een geweldige aanbod om IKenmedia.net door te ontwikkelen. #Jeweetmaarnooit

  • Volg Ikenmedia.net op facebookpagina hier!
  • Volg Ikenmedia.net op Instagram hier!
  • Check de ontdekfilmpjes, klaar- en doetopdrachten hier! 

Knipselpnginstagram

” Play is the highest form of research”
|Albert Einstein|